Başlangıç / Eğitim Dünyası / Kısa Yazılar / Suç ve ceza kitap özeti

Suç ve ceza kitap özeti

Sponsorlu Bağlantılar

Suç ve Ceza Dostoyevski roman özeti
suç ve ceza
Kitabın özeti
Rodion 1860′larda Petesburg’da bir hukuk talebesidir. Fakat derslerine devam etmez. Rusya’ya Batıdan gelen bazı fikir akımlarından etkilenir. Bu akımlara göre, insanlar iki kıs­ma ayrılır: Alelade sürü ve Sezar gibi kendi kanunlarını ken­dileri yapan yönetici ruhlar. Rodion, kendisini bu yönetici, üstün sınıfa dâhil etmek ister. Rodion, kafasında bu karışık düşüncelerle bocalarken üstün sınıftan olabilmek için insanların nefret ettiği, yaşlı tefe­ci bir kadın olan Alyona Ivanovna’yı öldürmeye karar verir. Rodion, bu kadını öldürünce ayrıca zengin olacak, onun malına sahip olacaktır. Kendi içinde yaşadığı iç muhasebele­rinin ardından kadının evine gider ve onu balta ile öldürür. O anda, Alyona ile yaşayan masum üvey kız kardeşi de içeri gi­rince onu da öldürmek zorunda kalır. Evden birkaç eşya ala­rak kaçar.
Rodion’un annesi düşkün, müşfik bir kadındır. Kız karde­şi de Svidrigailov adında birinin çocuklarına dadılık yapmak­tadır. Svidrigailov, ona sarkıntılık edince işten ayrılır. Luzhin adında bir burjuva ile evlenmeye karar verir. Rodion, karde­şinin ona parasal ve mesleki anlamda destek olmak için tica­ri bir evlilik yaptığını anlar. Engel olmaya çalışır.
Rodion ara sıra Marmeladov’un kızı Sonya ile görüşmek­tedir. Aile, babanın ayyaşlığından dolayı çok yoksuldur. Sonya bu yüzden kötü bir hayata atılmak zorunda kalır. Babası ölünce, Rodion onlara parasal yardımda bulunur.
Rodion, bu hayat içinde öldürdüğü kadından dolayı vic­dan azabından kurtulamamaktadır. Bir gün bir borç yüzün­den karakola çağrıldığında bu azap ve korkuyu daha derin­den duyar. Arkadaşı Razumihin’in odasında günlerce hasta yatar. Hatalığı sırasındaki sayıklamaları polis olan Porfıy Pet-roviç’i şüphelendirir.
Luzhin’le Dünya’nın evlenme töreni hazırlıkları başlamış­tır. Rodion, eniştesi ile kavga edince, Luzhin, Dunya’yı kovar. Bu olaydan kısa bir süre sonra, Dünya ile Razumihin arasın­da bir aşk başlar.
Polis Porfiy Petroviç araştırmaları sonunda şüpheleri Ro­dion üzerinde yoğunlaşır..Onu tekrar sorguya çeker. Bu sor­gulama sırasında aniden suçun işlendiği sırada binada bulu­nan Nikolai, karakola gelerek cinayeti üstlenir. Rodion, temize çıkmıştır görünürde. Fakat itirafa çok ihtiyacı vardır, suçu­nu Sonya’ya anlatır. Sonya, ahlaksız bir hayat yaşamak zo­runda olmasına rağmen dindar bir kadındır. Suçunu itiraf et­mesini nasihat eder. Polis Porfiy Petroviç de boyacının suçsuz olduğunu anlayıp Rodion’a aynı nasihatte bulunur. Boyacı, çok dindar biri olduğundan başkalarının günahlarının ce­zasını çekerek sevap işlediğini düşündüğü için suçu üslenmiş­tir. Bu arada, sırrı Svidrigailov da öğrenmiştir. Svidrigailov, Dunya’ya şantaj yapar. Kendisi ile birlikte olduğu takdirde Rodion’u ülke dışına kaçıracağını söyler. Dünya, ahlakını ko­rumak için kendisini tabanca ile savunmak zorunda kalır ve Svidrigailov’u vurur. Svidrigailov, Dunya’ya asla sahip ola­mayacağını anlar ve İntihar eder.
Sonunda vicdan azabı Rodion’a suçunu itiraf ettirir. Si­birya’ya sürgün edilir. Sonya onun serbest kalacağı günü bekleyecektir. Rodion, yine de aşırı bir pişmanlık duymamak­tadır. Fakat Sonya’nın sayesinde kendini dîne verebilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Sinekli Bakkal kitap özeti konulu makalemizi okudunuız mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.