Başlangıç / Eğitim Dünyası / Şiir-Edebiyat-Müzik (sayfa 28)

Şiir-Edebiyat-Müzik

Battal Gazi destanının konusu nedir

İslamiyet Dönemi Türk Destanları Destanın kahramanı, Türkler arasında Battal Gazi adıyla benimsenmiş bir Arap savaşçısıdır. Emevilerin Hristiyanlarla yaptıkları savaşlarda büyük kahramanlıklar gösteren Abdullah isimli bir kişinin kahramanlıkları, zamanla Battal Gazi destanını doğurmuştur. Battal Gazi, Müslümanlığı yaymak için insanların yanı sıra; büyücü, cadı ve dev gibi olağanüstü güçlerle de savaşır.

Devamını Oku »

Yaratılış destanının konusu nedir

Türk Destanları Yaratılış Destanı Türk milletinin dünyanın yaratılışı hakkındaki görüş ve inanışlarını anlatarak, yakın çağlara kadar, Orta Asya Türk halkı arasında yaşama gücünü gösteren Yaratılış Destanı bütün hepsinin başlangıcı sayabileceğimiz bir destandır. Bu destanda Tanrı Kayra Han’ın dünyayı yaratması ve şeytanı (erglig) huzurundan kovması anlatılır.

Devamını Oku »

Türeyiş destanının konusu nedir

Türk Destanları Türeyiş Destanı Uygur hakanının, üç kızını insanoğluyla evlendirmeyi uygun bulmayarak tanrıya, kızlarıyla evlenmesi için yakarması ve tanrının bir kurt suretinde görünerek hakanın kızıyla evlenmesi ve Uygur Türklerinin bu evlilikten çoğalması anlatılır.

Devamını Oku »

Ülkemizin doğal güzellikleri anlatan yazı

Bir çok medeniyetin beşiği olan ülkemizin güzellikleri saymakla bitmez.Hem kültürel hem doğal hemde deniz turizminin canlı olduğu ülkemizin bazı güzellikleri: KARAİN MAĞARASI Yapılan kazılardan, bölgenin günümüzden 50 000 yıl kadar öncede yerleşim merkezi olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Türkiye’nin içinde insan yaşamış en büyük mağarasıdır. ALTINBEŞİK DÜDENİ Dünyanın en ilginç mağaralarından …

Devamını Oku »

Öykü nedir nasıl yazılır

Gerçek ya da düş ürünü bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır. Öyküde, olayın geçtiği …

Devamını Oku »