Sıvı basıncı nedir kısaca

Sıvı basıncı nedir Sıvı basıncı, sıvı kendi ağırlığından dolayı bulunduğu kabın her noktasına uyguladığı basınca denir. Sıvılar akışkan oldukları için bulundukları kabın tabanına değil kapların her tarafına basınç uygular.

Devamını Oku »

Türkiye’nin özel konumunun sonuçları nelerdir

Türkiye’nin özel konumunun sonuçları Türkiye özel konumu nedeni ile çok önemli bir ülkedir.Bu da Türkiye’nin stratejik olarak önemini arttırmaktadır. – Türkiye Asya, Avrupa, Afrika kıt’alarını birbirine bağlayan önemli bir coğrafyada yer almaktadır. – Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumundadır. – Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir. – Asya Avrupa arasındaki …

Devamını Oku »

17. Yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri nelerdir

17. Yüzyıl Islahatlarının genel özellikleri 17. yüzyıl ıslahatları gerçek anlamda amacına ulaşamamış ve Osmanlı Devletinin duraklamasına çözüm olamamıştır. – Islahatlarda genel olarak Avrupa örnek alınmamıştır. – Yönetim, hukuk ve teknik alanlarda ıslahat yapılmamıştır. – Islahatların ağırlık noktasını ordu ve ekonomi oluşturur. – Yeniçeri, ulema ve halkın tepkisi ile karşılaşmıştır. – …

Devamını Oku »

Demokrasi kavramı nedir kısaca

Demokrasi Tüm vatandaşların devlet önünde eşit olduğu, eşit hak ve hukuka sahip olduğu siyasal olarak denetimin doğrudan halkta, ya da halkın seçtiği temsilcilerde olduğu yönetim biçimidir.Demokrasi kavramı kısaca halkın kendi kendini yönettiği ve herkesin eşit haklara sahip olduğu yönetim biçimidir.

Devamını Oku »

Animatör nedir ne iş yapar

Animatör nedir Animasyon işini yapan kişiye animatör denir.Animasyon işi ise kısaca canlandırma da denilen, film sektöründe birkaç resmin arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesiyle el edilen hareketlendirme canlandırma görüntüleridir.Bu işi yapan insana ise animatör denmektedir.

Devamını Oku »

Hikaye nedir özellikleri nelerdir

Hikaye nedir özellikleri nelerdir Hikaye, Yaşanmış veya olmuş, yada olabilecek olayları belli bir plan çerçevesinde okuyucuya yer ve zamana bağlı olarak anlatılan kısa yazı türüdür. Hikayenin özellikleri Hikaye sınırlı çevrede konu yazılır. Hikayede kişiler sınırlıdır. Yer, zaman ve mekan hikayedeki kişiler tarafından anlatılır. Hikayeler kahramanın veya kişinin başından geçenleri anlatır. …

Devamını Oku »

Eleştiri (Tenkit) nedir özellikleri nelerdir

Eleştiri (Tenkit) nedir Eleştiri (Tenkit) özellikleri nelerdir Eleştiri, Bir sanat eserini veya bir konuyu doğrusunu, yanlışlarını ve gerçek değerini göstermek amacı ile yapılan inceleme ve araştırma yazılarıdır. Eleştiri (Tenkit) özellikleri Eleştiri bir çok yönde yapılabilir. Eleştiri objektif olmalıdır. Eleştiri amaç okuyucuya ve yazara yol gösterici olmalıdır. Eser ve konu dönemin …

Devamını Oku »

Müzelerin kültürel mirasa katkıları nelerdir

Müzelerin kültürel mirasa katkıları Müzeler, insanoğlunun yaşam sürecini ve gelişimini gösteren en önemli kaynaklardır.Burada sergilenen eserler kültürel mirasın korunması bakımından da önem taşımaktadır.İnsanların eski zamanlarda kullandıkları eşyaları, günlük hayatları, sosyal hayatları, giyimleri, kuşamları, ekonomik faaliyetleri, barınma, gibi çok önemli verileri görme, anlama imkanı verme açısından müzeler kültürel mirasa katkı yapmaktadır.

Devamını Oku »

Mikroskobik canlılar nedir faydaları ve zararları nelerdir

Mikroskobik canlılar Gözümüzle görülemeyecek kadar küçük olan ve ancak mikroskop yardımı ile görülebilen canlılara mikroskobik canlılar denir. – Mikroskobik canlılar çevremizde her yerde havada, suda, toprakta, hayvan, bitki ve insan vücudunda yaşayabilirler. – Mikroskobik canlılar faydalı ve zararlı olmak üzere iki sınıftır. – Mikroskobik canlılar, hastalıklara neden olabilir, yiyeceklerin bozulmasına …

Devamını Oku »

Sohbet nedir özellikleri nelerdir

Sohbet nedir özellikleri nelerdir Sohbet veya Söyleşi nedir Sohbet, bir yazarın bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini karşısındaki kişiye konuşurcasına anlatmış olduğu yazı türüdür. Sohbetin özellikleri Sohbet çoğunlukla günlük konuları ele alır. Sohbet her konu da yazılabilir. Sohbet konuları fazla derine inmeden yazılır. Sohbet karşıdaki kişiler ile konuşma tarzında oluşur. …

Devamını Oku »

Otobiyografi nedir özellikleri nelerdir

Otobiyografi nedir özellikleri nelerdir Otobiyografi (öz yaşam öyküsü) Bir insanın, kendi hayat hikayesini kendisinin yazdığı eserlere ve yazılara otobiyografi denir. Otobiyografide yazar, kendisine ait eserleri, düşünceleri ve yapmış olduğu katkıları ve önemli işleri anlattığı yazılardır. Otobiyografinin Özellikleri Yazılar tarafsız bir bakış açısında yazılmalıdır. Bilgi ve belgeler kanıtlara dayanmalıdır. Kişi kendisini …

Devamını Oku »